WEB_1926_JohnWaters_RTR3FVFB.jpg

(1969) Mondo Trasho (sub)

(1970) Multiple Maniacs (sub)

(1972) Pink Flamingos (sub)

(1974) Female Trouble (sub)

(1977) Desperate Living (sub)

(1981) Polyester (sub)

(1988) Hairspray (sub)

(1990) Cry Baby (sub)

(1994) Serial Mom (sub)

(2000) Cecil B. DeMented (sub)