WEB_1926_JohnWaters_RTR3FVFB.jpg

(1969) Mondo Trasho (sub)

(1970) Multiple Maniacs (sub)

(1972) Pink Flamingos (incluye sub) [click en Magnet]

(1974) Female Trouble (sub)

(1977) Desperate Living (sub)

(1981) Polyester (sub)

(1988) Hairspray (sub)

(1990) Cry Baby (sub)

(1994) Serial Mom (sub)

(2000) Cecil B. DeMented (sub)